Vi hjelper deg å ordne opp.

I denne hjørnesteinartikkelen vil vi presentere Ostrøm Ordner Opp og det arbeidet vi holder på med. Marianne som er grunnleggeren av Ostrøm Ordner Opp ble opplært av Odd Leiv Andersen og dette inspirerte henne til å drive sitt eget firma. Vi hjelper deg å ordne opp!

Nike Konsult samlet gjennom 30 år masse erfaring innen området ledelse og organisasjonsutvikling. Det var aktivt arbeid med å hjelpe ledere og organisasjoner til å endre og utvikle seg. I 2009 begynte Marianne og Odd Leiv å «oversette/tilpasse» erfaringene fra svært mange forskjellige bransjer over til barnehagebransjen. Dette arbeidet fikk navnet «barnehagen som bedrift».

Det handlet i hovedsak om å finne ut hva som virker/passer og ikke virker/passer i barnehagene. Marianne fikk som bedriftsrådgiver i Nike Konsult være aktivt med på å arbeide med dette i svært mange barnehager.

Nike Konsult ble solgt til en kommersiell barnehagekjede. Etter 31 aktive år, de siste i barnehagebransjen ble Nike Konsult lagt ned i 2015. Odd Leiv som hadde utviklet Nike ble ledig. Marianne så sin mulighet til å bygge opp et nytt firma med hjelp av Odd Leiv og hans lange erfaring.

Logoen til Ostrom ordner opp

En kort oversikt over innhold

Ostrøm Ordner Opp AS

Mann triller kvalitetshjulet oppover en bakke

I sitt arbeid som bedriftsrådgiver i Nike Konsult fikk Marianne øynene opp for verdien av god kompetanse på områdene ledelse og organisasjonsutvikling. Hun hadde selv ledet flere barnehager og «hadde pedagogikken på plass». Hun kunne selv erfare at det var lettere å mestre barnehager når fokus på både pedagogikk, ledelse og organisasjonsutvikling spilte sammen.

Nike Konsult ble lagt ned i 2015. Da bestemte Marianne seg for å starte Ostrøm Ordner Opp. Hun hadde gjennom sitt arbeid med mange barnehager sett den store effekten av dette arbeidet. Dette inspirerte Marianne til å fortsette i eget firma.

Marianne har gjennom sitt arbeid med barnehagekjeder ofte blitt frustrert over den store overfokus de hadde på lønnsomhet og utbytte. Hun lærte videre at de gjorde mye rett i det å skape effektive og gode kvalitetsbedrifter – barnehager. 

Denne kunnskapen ønsker hun å dele med alle som trenger det! Vi hjelper deg å ordne opp.

Visjon og misjon

Marianne har erfart at det er mange barnehager som sliter med både økonomi og kvalitet, spesielt er de ideelle barnehagene utsatt.

Hennes visjon – mentale drøm:

Gode utviklingsorienterte  barnehager der barn og voksne opplever trygghet, vekst og utvikling.

For å lykkes med visjonen må kvalitetshjulene i alle barnehager rulle oppover langs «utfordringenes vei». Erfaringen viser at mange hjul har begynt å stoppe opp.

Hennes misjon – samfunnsoppdrag:

Vi hjelper deg å ordne opp!

Samfunnsoppdraget går ut på å hjelpe barnehagene til å lykkes med å bli gode og utviklingsorienterte, og der barn og voksne opplever trygghet, vekst og utvikling.

Marianne

Marianne er leder av Ostrøm Ordner Opp og ordner opp i barnehagene

Marianne er utdannet lærer ved lærerhøyskolen i Gouda – Nederland, – med fordypning i de yngste barna. Hun har vært lærer og har vært leder av flere barnehager etter at hun flyttet til Norge.

Den nederlandske kulturen har i seg mye fokus på handling og organisering. Dette preger også Marianne. Hun har god samarbeidsevne. Har gode lederegenskaper. Er strukturert, systematisk og resultatorientert. Hun har god organisasjonsforståelse, er fleksibel og tilpasningsdyktig. Hun er dyktig i samtaler – gjerne de vanskeligste. Hun er en sertifisert JTI veileder og er eier av atferdsanalysen basert på John Dusay sitt egogram.

Samarbeidet med Nike Konsult og Odd Leiv startet i 2009. Dette ga henne innsikt i verdien av fagene ledelse og organisasjon som viktige for barnehagenes utvikling. Dette fikk hun være med å bidra til i perioden som bedriftsrådgiver / barnehage-rådgiver fram til 2015. Vi hjelper deg å ordne opp.

Marianne lærte mye om drift av kjedebarnehager i perioden som bedriftsrådgiver, dette viste henne for alvor at pedagogikk + ledelse + organisasjonsutvikling ga stor og vellykket utvikling av store og små barnehager.

Marianne bidro til kvalitetsarbeidet og det førte til at Veritas ISO-sertifiserte barnehagene.

Barnehager i Norge

Utdanningsdirektoratet rapporterer at det i Norge var 5730 barnehager i 2019. 2689 er kommunale og 3041 er private barnehager. 275 804 barn går i barnehagene.

Det er i 2018 – 77 101 årsverk i barnehagene.

 •  4 783 styrere / barnehageledere
 • 28 970 Pedagogiske ledere
 • 35 165 Annen grunnbemanning
 •  4 566 Til barn som krever ekstra ressursinnsats
 •  3 617 Annet

Litt om størrelse av barnehager i 2019:

 •  1 – 25 barn 1 402 barnehager med 18 936 barn
 • 26 – 50 barn 1 692 barnehager med 63 470 barn
 • 51 – 75 barn 1 539 barnehager med 94 570 barn
 • 76 ++ barn     981 barnehager med 98 828 barn

Det er 349 barnehager med mer enn 100 barn. Det er interessant å observere at de 3 094 små barnehagene har 82 406 barn og de 981 store har 98 828 barn. Dette sier mye om utfordringene til de små i forhold til de større barnehagene.

Det er selvfølgelig «lettere» å drive små barnehager rent kompetansemessig, men det er vanskelig å få det til å bære seg økonomisk.

Det er en klar tendens til at det blir flere større barnehager. Dette krever mer kompetanse i «drift av barnehager», og det er lettere å få bedre økonomi. Mange barnehager har ikke eierskapet klart definert, det gjør det mer utfordrende. Det er eierne som har ansvaret for kvaliteten i barnehagen. Styrene for barnehagene, som skal representere eierrollen, har et voldsomt viktig arbeid for å sikre kvalitet og lønnsomhet.

Det finnes i nærheten av 950 konsernbarnehager i Norge, disse ser ut til å mestre utfordringene med drift bedre enn andre. Her har det vært mye fokus på gode økonomiske resultater og utbytte.

Tilbudet til Ostrøm Ordner Opp

Marianne har erfaring med alle typer av private barnehager. Hun lærte mye av å drive med konsernbarnehager. Denne erfaringen vil hun nå bruke på de som sliter. De ideelle barnehagene har mye å vinne på å drive på en bedre måte. Vi hjelper deg å ordne opp!

Tilbudet er tredelt og vi skal se nærmere på det:

Vi ordner opp. Tre pilarer modell for Ostrøm Ordner opp

Mange ledere kjenner behovet for en hjelpende hånd når det stopper opp. Standardtilbudet er laget med dette for øye.

Marianne har tatt over og ledet flere barnehager gjennom ulendt terreng. Hun har fått hjulene igang igjen!

Våre erfaringer, våre metoder skal bli tilgjengelige for alle som er interessert. Her vil vi bidra til at flere får del i våre og andres erfaringer med barnehagedrift.

Hvorfor dette tilbudet er viktig

Alle bedrifter lever sitt liv som vist på livssykluskurven. Dette betyr først vekst og så stagnasjon. Det handler om å gjøre voksenfasen så lang som mulig. I tillegg er det viktig å fornye og omstille seg før en blir for moden og starter stagnasjonen. 

Barnehagene er ekstra utsatt siden lønnskostnadene ofte representerer ca. 80 % av de totale kostnadene. Det handler derfor om å sikre at kvalitetshjulene triller oppover og at alle ressursene blir utnyttet på en effektiv måte.

Mange barnehager har ikke hatt eiere som hele tiden tenker kvalitet og økonomi som del av sitt ansvar. For å endre og utvikle en organisasjon trenger en å ha fokus på ledelse og organisasjonsutvikling. Vi er stolte over at vår kompetanse og våre konsepter virker i praksis.

Mer om barnehagen som bedrift

Barnehagen som bedrift og hjertet er den pedagogiske virksomheten

Dette blir en viktig del av vår satsing framover. Barnehagene er ikke bare pedagogiske virksomheter! De er selvfølgelig bedrifter som må mestre ledelse og organisasjonsutvikling.

Vi har brukt mange år på å dokumentere at våre metoder og konsepter virker i praksis. NÅ – ønsker vi å dele dette med alle som er interessert. Vi hjelper deg å ordne opp! Vi vil i tillegg samarbeide med flere som har gode tilbud på dette området. Det er viktig å lykkes med visjonen:  

Landet har gode utviklingsorienterte barnehager der barn og voksne opplever trygghet, vekst og utvikling.

Noen erfaringer så langt

Kulturkartlegginger av ideelle barnehager víser at de har for mye gult og rødt i kulturen. Gult handler om samarbeid og fokus på å hjelpe og støtte hverandre. Rødt handler om å være kreativ og skape nye ting og ting på ny måte.  

Det første utviklingsmålet er tegnet inn på kurven. Det betyr å utvikle mer blått. Blått handler om struktur og standarder. Få alt under kontroll!

Det virker som om mange ledere er redde for å søke hjelp. I andre bransjer har det vært svært vanlig å søke hjelp for å bli bedre. En god leder blir målt på resultatene. Uansett hvem som har sørget for det.

Det er gledelig å oppleve hvor positivt overrasket kundene blir. De opplever at resultatene blir bedre enn det de forventet. Vi hjelper deg å ordne opp!

Vi må arbeide hardt med å bli bedre kjent. Dette har ført til at vi må bruke alle hjelpemidler. Her kan vi nevne bruk av hjemmesider basert på WordPress, bruke Elementor, Yoast SEO og lage nyhetsbrev med Make As. 

Noen tanker framover

Vi skrev boken om det autoritative perspektiv i barnehagen. Dette er det viktige perspektiv i det vi gjør. Vi tror på misjonen vår:

Vi hjelper deg å ordne opp!

Det er utrolig mye å vinne på at barnehagene lærer av andre bransjer. Mange har vært nødt til å forbedre og utvikle seg for å overleve.

Barnehagen som bedrift vil få stor fokus i vårt arbeid framover. Vi har i praksis testet og utviklet det som virker best for barnehagene.

Vi drømmer om at landet har gode utviklingsorienterte barnehager der barn og voksne opplever trygghet, vekst og utvikling.

Oppsummering

Vi ordner opp. Tre pilarer modell for Ostrøm Ordner opp

Ostrøm Ordner Opp bygger videre på Odd Leiv sin lange erfaring med ledelse og organisasjonsutvikling og kompetansen fra Nike Konsult. Marianne ble fra 2009 aktivt lært opp til å overta ledelsen i Nike. Uventede omstendigheter sørget dessverre for at selskapet ble lagt ned i 2015.

Marianne valgte derfor å bygge opp sitt eget selskap i 2015. Tilbudene vises i tre søyler på modellen:

 • Hjelp til å gjøre det selv
 • Vi gjør det for deg
 • Metodikk. Barnehagen som bedrift 

Vi hjelper deg å ordne opp viser vårt samfunnsoppdrag – misjon.

Vi har aktivt praktisert rollene som daglig leder og styreleder i flere barnehager for å teste ut hvor effektivt vårt tilbud er. Vi kan derfor konstatere at det vi gjør virker.